Ofertas

Ofertas en curso o publicadas por la Agencia de Colocación

Fecha Título Localidad Vacantes Estado
13/04/2021 TREBALLADOR/A SOCIAL
o Informació i assessorament: sobre discapacitats físiques. o Gestió de recursos: Revisió del grau de incapacitat laboral, pensions no contributives, habitatges de protecció oficial, ajudes orto-protètiques, certificat de discapacitat, certificat de mobilitat reduïda etc. o Seguiment psicosocial: coordinació de les famílies d'usuaris amb deteriorament cognitiu, atenció a les necessitat sociofamiliars, suport psicosocial en moments de crisis etc. o Treball en xarxa: coordinació amb altres dispositius de l'àmbit socio-sanitari que també presten serveis als usuaris del centre. o Seguiment del servei de suport a familiars amb sobrecàrrega a domicili: suport social fora del centre de dia als familiars, informació etc. o Derivació a altres professionals del sector social. o Complir amb les tasques de registre i actualització de la informació necessària o rellevant de cara a les reunions de casos. o Rendir comptes al cap d'àrea d'informació, orientació i atenció psicosocial. o Realització de les tasques assignades en els processos i procediments de qualitat.
PALMA DE MALLORCA 1 Finalizada Ver oferta
Página 1 de 1