Ofertas

Ofertas en curso o publicadas por la Agencia de Colocación

Fecha Título Localidad Vacantes Estado
13/12/2019 TERAPEUTA OCUPACIONAL - ASPAYM BALEARES
- Realitzar tasques d’acollida amb la persona que demanda el servici, el seu familiar y/o persona significativa, així com valorar la seva adequació al perfil del servici en funció dels requisits que es deuen cumplir y les necesitats y dificultats que presenta. - Recollir información més exhaustiva de la realització d’activitats de la vida diària bàsiques, estat físic i deteriorament de les funcions cognitives, desenvolupamente personal y relacional. - Orientar, formar y entrenar a la persona usuària mitjançant sesiones grupals en la realització d’acivitats de la vida diària, manteniment físic, utilització de tècniques i d’estratègies cognitives, habilitats socials i relacionals. - Asesorar i orientar a la familia y/o cuidador/persona significativa cap a la potenciació, manteniment de la máxima autonomía personal en les activitats de la vida diària i autocura física, cognitiva i emocional de la persona que tenen al seu càrrec. - Realitzación de taques relacionades amb l’implementació del servici, processos i procediments de qualitat. - Informar a la Responsable del seu servici de tot lo relacionat amb les activitats, mantenint una comunicación fluida i realitzar les tasques encomenades. - Altres
PALMA DE MALLORCA 1 Activa Ver oferta
Página 1 de 1